Sunday, February 16, 2014

Taste aur Weight Ki Ladai

Is Taste aur Weight Ki Ladai mai 
Ik Baap ne Khoye Aapne Dono Bate...
---------------------------------------------------------

Ik Kahata hai
"1 Wafer aur 4.5 gram ka fark..."

---------------------------------------------------------
Dusara Kahata hai
"Chololate Hum Taste ke Liye Khate hai ... Weight ke Liye Nahi..."

*****
Design Pattern # 733 Tank Top
Design Pattern # 733 Tank Top | $44.65 per tank top

Tuesday, February 4, 2014

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like us On Facebook

Followers